Kamis, 21 Mei 2009

Era baru cara berdakwah

Banyak orang memiliki waktu luang, tapi sedikit sekali yang mau melaksanakan shalat dhuha, mudah-mudahan penggemar yuk shalat dhuha pada rajin semua.


"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[217]; merekalah orang-orang yang beruntung." (3:104)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (3:110)


Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS. 41 : 33)


"...kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. " (QS. 14:24-25)


Yakinlah, ini adalah cara baru dakwah diera baru, trennya kini lagi gandrung dan kecanduan FB. Mengapa kecederungan itu tidak kita arahkan untuk menumbuhkan motivasi beramal. saling mengingatkan dan menasehati. Insya Allah jangkauannya akan lebih luas. Mudah-mudahan kita yang mengajak teman-teman kita akan mendapatkan pahal yang sama seperti teman yang kita sarankan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ayo ajak teman kita.


Gabung yuk ke shalat malam dan Yuk Shalat Dhuha, kita refresh ruhi kita
Shalat malam:
http://www.facebook.com/pages/Shalat-Malam/94870606281
Yuk Shalat Dhuha:
http://www.facebook.com/pages/Lampung-Utara/Yuk-Shalat-Dhuha/88958971490

0 komentar: